Tudás határok nélkül!

A Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-20-0003 azonosítószámú projekt keretében 2020. július és 2021. június között a Szakkollégium az alábbi programokat valósítja meg: 

Hírek


Papp Antal munkácsi püspök életéről szóló online szakkurzus 

Program megnevezése: Papp Antal munkácsi püspök életéről szóló szakkurzus

Program típusa: tréning / workshop / kurzus

Program ideje: 3 alkalom: 2021. január 27., 2021. február 3., és 2021 február 10.

1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne: GoogleMeet alkalmazás (online)

Bevont külső szakmai megvalósító neve(oktató/előadó/tréner): Papp András - előadó

Leírás:

Az exarchátus (adminisztratúra, kormányzóság) egy egyházmegyénél szerényebb létszámú részegyházat jelent, élén az exarchával (kormányzóval), aki többnyire - de nem kötelezően - felszentelt püspök, hatalmát pedig az őt kinevező hatóság nevében gyakorolja. Az exarcha a megyéspüspökkel megegyező jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. A Miskolci Apostoli Exarchátus neve jelzi, hogy az Apostoli Szentszék hozta létre, az Apostoli Szentszéknek közvetlenül alárendelt részegyház, exarchája hatalmát a pápa nevében gyakorolja. A felállított apostoli exarchátus élére a Szentszék Papp Antal küzikei címzetes érseket nevezte ki. Papp Antal 1912- ben lett munkácsi püspök. X. Pius pápa 1912. április 29-én, a küzikei vértanúk ünnepén nevezte ki püspökké-- és az újonnan felállított exarchátus exarchájává nevezte ki.

Ezután még egy évig az ungvári püspöki palotában lakott, mert Miskolcon, melyet székhelyéül szemelt ki, nem tudott megfelelő lakást szerezni. 1925. szeptember 11-én a csehszlovák hatóságok az országból kiutasították. Munkácsi püspökként Papp Antal a tapolcai apát címet is viselte, valamint megillette az apátsági birtok jövedelme. A tapolcai apátság haszonélvezete - mint királyilag kinevezett tapolcai apátot - exarchaként is megillette, ez jelentette hivatalának és személyének a jövedelmét. Papp Antal érsek Miskolc város megbecsült tekintélyes polgára volt. Törvényhatósága örökös tagjává választotta, püspökségének 25. évfordulójára megkapta a királyi titkos tanácsos címet, 1940-ben felsőházi tag lett.

Tematika:

  1. alkalom: 2021. január 27.

15.00-20.00 I. Papp Antal gyermekkora

                      II. Papp Antal tanulmányai

       2.     alkalom: 2021. február 3.

15.00-20.00 I. Papp Antal pappá szentelése

                      II. Püspökké szentelése

       3.     alkalom alkalom: 2021. február 10.

15.00-20.00 I. Papp Antal és a Miskolci Exarchátus fejlődése

                      II. Papp Antal püspök atya és a kollégiumunk kötődése

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

  • szakkollégisták keresztény identitásának fejlesztése
  • kommunikációs képességek fejlesztése
  • véleményformálási képesség fejlesztése

Előadás anyaga elérhető itt: