HISZEM ÉS TUDOM!

A Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-19-0014 azonosítószámú projekt keretében 2019. július és 2020. június között a Szakkollégium az alábbi programokat valósítja meg: 

1. A liturgia fejlődése a Munkácsi Egyházmegyében című 15 órás szakkurzus 


 2. Hit és tudomány viszonya a 21. században című 15 órás szakszeminárium 

 3. FeleBarát címmel és Hiszem és/vagy Tudom! címmel vitaest 

4. A társadalmi problémákra érzékeny, szakmai attitűdök kibontakozását segítő foglalkozások keretében egészhétvégés Lelki Fitnesz két alkalommal 

5. "Álmodtam egy világot magamnak!" című társadalmi felelősségvállalást elősegítő projekt Nagyváradon 

6. A szakkollégiumi élethez szervesen kapcsolódó, szakmai tartalmakra épülő kulturális, sport- és egyéb szabadidős jellegű közösségi tevékenységek négy alkalommal


Hírek


Lelki Fitnesz I. alkalom

2020. március 6-8. között a Húsvétot megelőző nagyböjti időszakban rendeztük meg, a Lelki Fitnesz első alkalmát, melyet Levcsenkó Róbert, beregdédai (Kárpátalja) görögkatolikus áldozópap tartott. A hétvégét egy közös imádsággal kezdtük, majd kezdetét vette a lelkigyakorlat. A hallgatóink több előadássorozaton vettek részt, melyen Róbert atya beszélt a böjti lemondásról és elengedésről. Szakkollégiumunk névadójáról, Romzsa Tódor Püspök Atyáról is megtudhattuk, hogy milyen nehézséggel kellett szembenéznie. Szombaton az előadásokat követően megnéztük közösen a Passió című filmet. A filmet követően közösen sütöttünk lángost a kollégium konyhájában. Vasárnap reggel egy csendes sétára indultunk Görömbölyre majd vissza, mely lelki feltöltődést adott, mindenki kicsit magára figyelhetett és csendesen túrázhatott. A lelkigyakorlatot Szent Liturgiával zártuk, melyet Makkai László, intézményvezető koncelebrált. 

A program az NTP-SZKOLL-19-0014 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Közösségi este

A szakkollégiumunk hallgatói és munkatársaink 2020. február 19-én közösösen burritot készítettek, majd a napot csoportos sportfoglalkozás keretein belül, bowlingozással zárták. Remek alkalom nyílt a szakkurzus által nyújtott lelki felüdülés után a szakkollégistáknak közösségben eltölteni az estét. A hallgatóink nagyon jól érezték magukat, a közösségi este, vacsorakészítés és sportolás előre mozdította a közösség formálódását, összecsiszolását. 

A program az NTP-SZKOLL-19-0014 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.


Szakkollégistáink Dobos András atya által tartott szakkurzuson vettek részt

Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium tagjai szakkurzuson vettek részt, az előadásokat Dr. Dobos András atya tartotta. Időpontjai: 2019.11.19., 2020.02.12., 2020.02.09. A szakkurzus fő témája "A liturgia fejlődése a Munkácsi Egyházmegyében" volt, melyről András atya szakavatott hiszen, doktori disszertációját is ebben a témában írta. Szakkollégistáink nagy érdeklődéssel hallgatták az előadássorozatot. A hallgatóink a kurzussorozatnak köszönhetően átláthatják és a rendelkezésükre álló információk alapján értelmezni tudják a környezetüket, hitéletük jelenlegi helyzetét, képessé váltak az aktív környezetformálásra. A kurzuson megszerzett háttértudásukkal képessé váltak önálló, objektív véleményformálásra és a kortársaikkal való véleményütköztetésre. A szakkurzus végén lehetőség nyílt arra, hogy szakkollégistáink kérdéseket tegyenek fel András atyának.

A program az NTP-SZKOLL-19-0014 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.kt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

1. A Liturgia fejlődése a Munkácsi Egyházmegyében című szakkurzus

Program megnevezése: A Litrugia fejlődése a Munkácsi Egyházmegyében
Program típusa: szakkurzus
Program ideje: 3 alkalom: 2019. 11.19., 2020.02.12., 2020.02.19.
1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra
Program helyszíne: Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium
3519 Miskolc, Görömbölyi u.23.
Bevont külső szakmai megvalósító neve(oktató/előadó/tréner):
Dr. Dobos András - előadó

Leírás:
A görögkatolikus egyházak számára a liturgia az identitást formáló legerősebb tényező. Liturgikus élet alatt értjük nemcsak a templomi szertartásokat, hiszen a liturgia a hívő görögkatolikus életének számos területét érinti. Így amikor liturgikus kutatásról beszélünk, akkor abban bennfoglaltatnak olyan szegmensek is, mint az egyházművészet, a néprajz, az egyházfegyelem (egyházjog), nemzetiségi kérdések és sorolhatnánk.
A Magyar Görögkatolikus Egyház ma három egyházmegyét foglal magában, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Munkácsi Egyházmegyéből jöttek létre. Ha tehát a magyar görögkatolikusok liturgikus örökségét vizsgáljuk, akkor megkerülhetetlen a Munkácsi Egyházmegye történetével, közelebbről pedig az abban végbemenő liturgikus folyamatokkal való megismerkedés.
A kurzus első részében elhelyezzük a történeti Munkácsi Egyházmegyét a Rómával egyesült bizánci rítusú egyházak sorában, bemutatjuk eredetét és történelmének alakulását, majd a liturgikus sajátosságokat.

Tematika:

1. alkalom: 2019. 11. 19.
15.00-20.00 I A rómával egyesült keleti egyházak
II.A görögkatolikus Egyházak
III.A történeti Munkácsi Egyházmegye eredete és történelme

2. alkalom: 2020.02.12.
15.00-20.00 I.Liturgikus források a történeti Munkácsi Egyházmegyében
II.A multietnicitás hatása a liturgia alakulására

3. alkalom: 2020.02.19.
15.00-20.00 I.A történeti Munkácsi Egyházmegye liturgikus hagyományának sajátosságai
II.A magyar görögkatolikusok liturgikus élete a hagyomány és megújulás kettősségében

A program által fejlesztő/kialakítandó kompetenciák:
• szakkollégisták keresztény identitásának fejlesztése
• kommunikációs képességek fejlesztése
• véleményformálási képesség fejlesztése

Szakirodalom:
• Timkó Imre, Keleti kereszténység, keleti egyházak, Budapest 1971.
• Terdik Szilveszter - Véghseő Tamás, "Minden utamat már előre láttad" - Görögkatolikusok Magyarországon, Nyíregyháza 2012.
• Hodinka, A Munkácsi Görög-Katholikus Püspökség története, Budapest 1909.


Előadás anyaga elérhető itt: 

https://drive.google.com/open?id=1JcBeMLH2iCR7v8VqxGEIOjxhgBHrnc_W 

https://drive.google.com/open?id=1BebLRqRf5C3J4cov8oWWOP2cG0cr-tFw