HISZEM ÉS TUDOM!

A Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-19-0014 azonosítószámú projekt keretében 2019. július és 2020. december között a Szakkollégium az alábbi programokat valósítja meg: 

                   1 . A liturgia fejlődése a Munkácsi Egyházmegyében című 15 órás szakkurzus 

 2. Hit és tudomány viszonya a 21. században című 15 órás szakszeminárium 

 3. FeleBarát címmel és Hiszem és/vagy Tudom! címmel vitaest 

 4. A társadalmi problémákra érzékeny, szakmai attitűdök kibontakozását segítő foglalkozások keretében egész hétvégés Lelki Fitnesz két alkalommal 

5. "Álmodtam egy világot magamnak!" című társadalmi felelősségvállalást elősegítő projekt Nagyváradon 

6. A szakkollégiumi élethez szervesen kapcsolódó, szakmai tartalmakra épülő kulturális, sport- és egyéb szabadidős jellegű közösségi tevékenységek négy alkalommal


Hírek


Méltónak Lenni...

Püspöki Katekézis a Miskolci Romzsa Tódor Szakkollégiumban 

A Romzsa Tódor Szakkollégium ebben az évben az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében, hitéleti programot szervezett 2020. október 7-én. Az előadó Dr. Orosz Atanáz a Miskolci Egyházmegye püspöke volt.

Püspök atya az Evangéliumból kiindulva az utolsó vacsora szavait, történéseit ajánlotta újbóli átgondolásra a fiataloknak. Főleg János evangéliumából vett lábmosás történetét, hiszen, - ahogy Püspök atya említette - ez a mozzanat a legfiatalabb apostol feladata lett volna. Ezért is maradt meg János apostolnak az emlékében Jézus cselekedete.

A legszorosabb kapcsolat Isten és Ember között olyan, mint a szőlő és szőlővessző kapcsolata. Ahogy János evangélista leírja ebben a folyamatban az Isten kérését, hogy "maradjatok meg szeretetemben" ebben a szeretetben való megmaradásnak a kifejezése az Eucharisztia megélése - fogalmazott Püspök Atya.

Balajti Mária szakkollégista a következő élményét írja le:

Az elmúlt időszakot szemlélve láthatjuk, mekkora vágy ébredt egy orvosságra, ami segít a betegeken, véget vet szenvedéseiknek és megmenti őket a haláltól. Az emberek féltik szeretteiket , féltik egymást és féltik magukat. Hol és mikor kerül elő a csodaszer, amely mindenkit megment?

A halhatatlanság orvossága Isten Fiának ajándéka, az Egy Kenyér, az Eucharisztia.

Jézus világosan kijelenti: "Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok az én testem a világ életéért."

Az előadást hallgatva egyre több helyen pillanthattunk a megígért szentségre. Minél tovább hallgattuk püspök atya szavait, minél tovább elmélkedtünk rajtuk, annál közelebb került hozzánk.

A program csúcspontja az utolsó vacsorán történt események szemlélése. Magának a szentségnek az alapítása. Számomra ez jelenti a lényeget. Ugyanis itt a valóságos Istennel találkozunk. Életem legfontosabb pillanatai ezek, mikor a szentmisében átváltoztatott áldozatban részesülhetek. Mert aki részesül az Eucharisztiából az örökké él!

A program a Nemzeti Tehetség Program támogatásával az NTP-SZKOLL-19-0014 számú projekt keretében valósult meg.

"Lehetetlen küldetés" Bevezetés a hit és tudomány kapcsolatának világába kurzus


Program megnevezése: "Lehetetlen küldetés" Bevezetés a hit és tudomány kapcsolatának világába

Program típusa: tréning / workshop / kurzus

Program ideje: 3 alkalom: 2020. november 11. november 18. és november 25.

1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne: Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u.23.

Bevont külső szakmai megvalósító neve(oktató/előadó/tréner):

Dr. Seszták István - előadó

Leírás:

A hit és tudomány egymással való kapcsolatrendszerének vizsgálata régóta jelen van a szakkollégisták életében, ahol a hitet kereső értelem, vagyis a teológia és minden más olyan tudomány, amely a körülöttünk lévő világ valóságát kutatja, a természettudományok természetes módon férnek meg egymás mellett.

A kereszténység nem félhet a tudománytól. Ha az igazságot keressük, elengedhetetlen, hogy szembenézzünk a tudományos kérdésekkel, még akkor is, ha ennek eredményeképpen egyeseknek újra kell gondolnia az egész világképét.

Tematika:

1. alkalom: 2020. november 11. (15.00-20.00)

I. Az emberi megismerés természetének, struktúrájának és különböző módjainak, szintjeinek bemutatása.

II. Az ember mint vizsgáló alany áll szemben a világgal és annak részleteivel, s vizsgálódása közben észreveszi, hogy megismerő képességének megvannak a határai, ugyanakkor olyan alapjai is, melyeket reflexió alá kell vetni.

III. A racionalizmus és az empirizmus.

IV. Az észlelet, érzés, képzelet, percepció, a priori, intellektus és absztrakció fogalma Hume, Locke, Kant és Szent Tamás filozófiáján keresztül.

V. Platón és Arisztotelész ismeretelméleti filozófiája

VI. Husserl és követőinek fenomenológiája

VII. Hitvalló Maximosz és Clairvaux-i Szent Bernát                                                                  

2. alkalom: 2020. 2020. november 18. (15.00-20.00)

I. Az idő és a tér természete, amikor is megkülönböztetjük a képzetes, fizikai, matematikai és észlelt teret.

II. Kant szerint a tér és az idő az emberi értelem a priori tulajdonságai;

III. Newton és Leibniz: az abszolút és relatív tér

IV. Arisztotelész és Szent Ágoston tanítása

V. Különböző ontológiai szintek és kvalitásaik bemutatása, a növényi, állati és emberi pszichofizikai szintek és az emberi értelem elkülönítése Max Scheler nyomán.

VI. Ontológiai szintek áttekintése és az élet eredetével foglalkozó elméletek filozófiai reflexiója.

VII. Evolúciós elméletek (Darwin, Lamarck és de Vries)

VIII. pro és kontra érvek az evolúcióval kapcsolatosan

IX. A hit és evolúció kapcsolata: teremtés, élet, isteni transzcendencia.

X. Van-e ellentmondás teremtés és evolúció, hit és tudomány között?

XI. P. T. de Chardin és Joseph Ratzinger

3. alkalom: 2020. november 25.  (15.00-20.00)

I. A vallás fogalma, teológiai megközelítése.

II. Rövid vallásfenomenológia.

III. Korunk vallásossága. Kihívások és az "idők jele".

IV. Vallások általános bemutatása. Kapcsolatuk a kereszténységgel.

V. A vallások teológiai kérdése.

VI. A kinyilatkoztatás. A XX. század teológiája,

  • A hit fogalma a Szentírásban.
  • A teológia alapjai

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

  • véleményformálási képesség fejlesztése
  • szakkollégisták keresztény identitásának fejlesztése
  • kommunikációs képességek fejlesztése


Előadás anyaga elérhető itt:


https://drive.google.com/file/d/1-koIYum3r0nQ9GSOiW_is1kOM_2RQ9Qc/view

Szemétszedés és lézerharc

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói szemétszedésen és lézerharcon vettek részt szeptember 18-án. A Nemzeti Tehetség Program által támogatott NTP-SZKOLL-19-0014 azonosítószámú projekt keretében a szakkollégium vállalta, hogy társadalmi felelősségvállalást és a közösség megerősítését szolgáló programokat szervez a fiatalok számára. A Máltai Szeretetszolgálat az általa működtetett avasi játszótér megtisztításához toborzott önkénteseket, és a szakkollégisták örömmel és lelkesen csatlakoztak az akcióhoz. A játszótér jó hangulatban tisztult meg, a társadalmi munkát követően pedig a csapat lézerharccal vezette le a fennmaradt energiáját. A miskolci Factory Arénában két csapat küzdött meg egymással a lézerek segítségével. Az igazán izgalmas és mozgalmas sportprogramhoz nem csak fittség, de csapat és versenyszellem is szükséges volt ahhoz, hogy még összetartóbb közösség formálódjon az eggyüttlakó szakkollégistákból. A csapat késő este ért vissza a diákotthonba, ahol közös szendvicsezés közben osztották meg egymással élményeiket. "

FeleBarát hitéleti vitaest a Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégiumban

A miskolci Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon szervezeti egységeként működő Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium nyilvános hitéleti vitaestet tartott FeleBarát címmel 2020. szeptember 9-én, az Akropolisz Szabadtéri Színpadon. A Nemzeti Tehetség Program által támogatott NTP-SZKOLL-19-0014 azonosítószámú "Hiszem és Tudom!" című projekt keretében megvalósuló program egyben lehetőséget adott arra is, hogy megismerhessék egymást az új szakkollégisták és az résztvevő érdeklődők is. Az estet Makkai László görögkatolikus atya egy közös imával nyitotta meg. A meghívott vendégek az egyiptomi Florence Gamal, és a pakisztáni Sybil Dilsher. Mindketten keresztények, a Miskolci Egyetem ösztöndíjas hallgatói. Örömmel tettek eleget a felkérésnek, hogy osszák meg tapasztalataikat az otthoni és a magyarországi vallásgyakorlásról, azok közti hasonlóságokról és különbözőségekről. A szakkollégisták és a résztvevő fiatalok érdeklődve hallgatták őket, sokakban merült fel kérdés a témát illetően, melyekre készségesen, nyíltan és őszintén válaszoltak a vendégek. Természetesen szóba került a járványhelyzet is, miként élték meg idehaza a kijárási korlátozást és az egyetemi távoktatást. A szeretetteljes és jóhangulatú program angol nyelven zajlott, a fiatalok segítették egymást abban, hogy megértsék és közvetítsék az elhangzottakat. Az éjszakába nyúló vitaest közös pizzázással ért véget.


       Örömolimpia című online vitaest a Romzsa Szakkoliban

Nyilvános, online hitéleti vitaestet szerveztünk 2020. április 16-án a miskolci Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon szervezeti egységeként Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium NTP-SZKOLL-19-0014 azonosítószámú, "Hiszem és/vagy Tudom! című projekt keretében.

A jelenlegi helyzethez igazodva a vitaest online formában történt skype-on keresztül. Vendégelőadónk Kiss Máté görögkatolikus papnövendék volt, a Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókia lelkipászto kisegítője. Felkérésünket nagy örömmel fogadta, a vitaest témáját aktuálisnak és fontosnak tartotta. Az ötlet Placid atyától ered, aki a Gulagon rendezett a rabok számára Örömolimpiát, enyhítve ezzel a szenvedéseiken.

A szakkollégisták jelenleg a munkatábortól jelentősen eltérő helyzetben vannak, attól komfortosabb, kényelmesebb és nyugodtabb körülmények között kell átvészelniük a járvány időszakát. Viszont attól, hogy otthon töltik ezt az időt, mégis ki kell lépniük a komfortzónájukból. Az eddig megszokott életük fenekestül felfordult, talán kicsit céltalanná is vált, ami hajlamosít arra, hogy ellazuljon a hitük, hogy engedjenek a céljaikon. A vitaest egyik nem titkolt célja az volt, hogy ezt elkerüljük. A fiatalokat online megszólítva ösztönöztük arra, hogy nézzék végig a napjukat, mennyi öröm veszi őket körül.

Kiss Máté tökéletesen értette, hogy mi a célja a programnak. Személyes élettapasztalatain keresztül vezette fel a résztvevők számára, hogy milyen fontos a napi rutin, mennyire könnyű lazítani a saját szabályainkon, és hogy ezáltal mennyire könnyen eshetünk kétségbe. Kiemelte az idő jelentőségét is, hiszen a jelenlegi helyzetben rengeteg időt spórolhatunk az otthonléttel. Ezt a plusz időt pedig értékes és érdekes pillanatokra kell fordítanunk, olyanra, amely örömet okoz, és olyanra, amelyre eddig nem jutott idő. A szakkollégisták elmondhatták, hogyan zajlik egy napjuk, mi változott az életükben, miként próbálják átvészelni ezt az időszakot és miben lelik örömüket. Előkerültek rég nem olvasott könyvek, rég nem látott filmek, porosodó társasjátékok, gyermekkori álmok, hobbifestékek, kerti szerszámok és az ágy alatt nyugalomra tért kézi súlyzók is. A beszélgetés során a fiatalok ötletet is adtak egymásnak, mi mindenre érdemes figyelni az életben ahhoz, hogy a szívünk mindig nassolhasson örömből, és a lelkünk mindig jóllakott legyen.

Köszönjük Kiss Máténak, az este játékmesterének és a résztvevő szakkollégistáknak, akit nagyon várunk vissza!

A program az NTP-SZKOLL-19-0014 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.


              Örömolimpia

Nyilvános, online közéleti vitaest  

Kiss Máté görögkatolikus papnövendék vezetésével

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium nyilvános, online közéleti vitaestet szervez az érdeklődők számára.

Vendégelőadó: Kiss Máté, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanulmány végzett papnövendéke

Vitapartnerek: egyetemi hallgatók, szakkollégisták

Időpont: 2020. április 16. csütörtök 17:00 - 20:00

Csatlakozás helye:

Romzsa Szakkoli:  https://join.skype.com/eqdtFBfBAhWw

A programon való részvétel ingyenes!

A részvételhez saját Skype fiók szükséges! Kérjük, részvételi szándékukat a Skype elérhetőségük megadásával jelezzék legkésőbb 2020. április 15.-ig e-mailen a romzsatszakkoli@gmail.com címen!

A program az NTP-SZKOLL-19-0014 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Lelki Fitnesz I. alkalom

2020. március 6-8. között a Húsvétot megelőző nagyböjti időszakban rendeztük meg, a Lelki Fitnesz első alkalmát, melyet Levcsenkó Róbert, beregdédai (Kárpátalja) görögkatolikus áldozópap tartott. A hétvégét egy közös imádsággal kezdtük, majd kezdetét vette a lelkigyakorlat. A hallgatóink több előadássorozaton vettek részt, melyen Róbert atya beszélt a böjti lemondásról és elengedésről. Szakkollégiumunk névadójáról, Romzsa Tódor Püspök Atyáról is megtudhattuk, hogy milyen nehézséggel kellett szembenéznie. Szombaton az előadásokat követően megnéztük közösen a Passió című filmet. A filmet követően közösen sütöttünk lángost a kollégium konyhájában. Vasárnap reggel egy csendes sétára indultunk Görömbölyre majd vissza, mely lelki feltöltődést adott, mindenki kicsit magára figyelhetett és csendesen túrázhatott. A lelkigyakorlatot Szent Liturgiával zártuk, melyet Makkai László, intézményvezető koncelebrált. 

A program az NTP-SZKOLL-19-0014 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Közösségi este

A szakkollégiumunk hallgatói és munkatársaink 2020. február 19-én közösösen burritot készítettek, majd a napot csoportos sportfoglalkozás keretein belül, bowlingozással zárták. Remek alkalom nyílt a szakkurzus által nyújtott lelki felüdülés után a szakkollégistáknak közösségben eltölteni az estét. A hallgatóink nagyon jól érezték magukat, a közösségi este, vacsorakészítés és sportolás előre mozdította a közösség formálódását, összecsiszolását. 

A program az NTP-SZKOLL-19-0014 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.


Szakkollégistáink Dobos András atya által tartott szakkurzuson vettek részt

Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium tagjai szakkurzuson vettek részt, az előadásokat Dr. Dobos András atya tartotta. Időpontjai: 2019.11.19., 2020.02.12., 2020.02.09. A szakkurzus fő témája "A liturgia fejlődése a Munkácsi Egyházmegyében" volt, melyről András atya szakavatott hiszen, doktori disszertációját is ebben a témában írta. Szakkollégistáink nagy érdeklődéssel hallgatták az előadássorozatot. A hallgatóink a kurzussorozatnak köszönhetően átláthatják és a rendelkezésükre álló információk alapján értelmezni tudják a környezetüket, hitéletük jelenlegi helyzetét, képessé váltak az aktív környezetformálásra. A kurzuson megszerzett háttértudásukkal képessé váltak önálló, objektív véleményformálásra és a kortársaikkal való véleményütköztetésre. A szakkurzus végén lehetőség nyílt arra, hogy szakkollégistáink kérdéseket tegyenek fel András atyának.

A program az NTP-SZKOLL-19-0014 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.kt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

 A Liturgia fejlődése a Munkácsi Egyházmegyében című szakkurzus

Program megnevezése: A Litrugia fejlődése a Munkácsi Egyházmegyében
Program típusa: szakkurzus
Program ideje: 3 alkalom: 2019. 11.19., 2020.02.12., 2020.02.19.
1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra
Program helyszíne: Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium
3519 Miskolc, Görömbölyi u.23.
Bevont külső szakmai megvalósító neve(oktató/előadó/tréner):
Dr. Dobos András - előadó

Leírás:
A görögkatolikus egyházak számára a liturgia az identitást formáló legerősebb tényező. Liturgikus élet alatt értjük nemcsak a templomi szertartásokat, hiszen a liturgia a hívő görögkatolikus életének számos területét érinti. Így amikor liturgikus kutatásról beszélünk, akkor abban bennfoglaltatnak olyan szegmensek is, mint az egyházművészet, a néprajz, az egyházfegyelem (egyházjog), nemzetiségi kérdések és sorolhatnánk.
A Magyar Görögkatolikus Egyház ma három egyházmegyét foglal magában, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Munkácsi Egyházmegyéből jöttek létre. Ha tehát a magyar görögkatolikusok liturgikus örökségét vizsgáljuk, akkor megkerülhetetlen a Munkácsi Egyházmegye történetével, közelebbről pedig az abban végbemenő liturgikus folyamatokkal való megismerkedés.
A kurzus első részében elhelyezzük a történeti Munkácsi Egyházmegyét a Rómával egyesült bizánci rítusú egyházak sorában, bemutatjuk eredetét és történelmének alakulását, majd a liturgikus sajátosságokat.

Tematika:

1. alkalom: 2019. 11. 19.
15.00-20.00 I A rómával egyesült keleti egyházak
II.A görögkatolikus Egyházak
III.A történeti Munkácsi Egyházmegye eredete és történelme

2. alkalom: 2020.02.12.
15.00-20.00 I.Liturgikus források a történeti Munkácsi Egyházmegyében
II.A multietnicitás hatása a liturgia alakulására

3. alkalom: 2020.02.19.
15.00-20.00 I.A történeti Munkácsi Egyházmegye liturgikus hagyományának sajátosságai
II.A magyar görögkatolikusok liturgikus élete a hagyomány és megújulás kettősségében

A program által fejlesztő/kialakítandó kompetenciák:
• szakkollégisták keresztény identitásának fejlesztése
• kommunikációs képességek fejlesztése
• véleményformálási képesség fejlesztése

Szakirodalom:
• Timkó Imre, Keleti kereszténység, keleti egyházak, Budapest 1971.
• Terdik Szilveszter - Véghseő Tamás, "Minden utamat már előre láttad" - Görögkatolikusok Magyarországon, Nyíregyháza 2012.
• Hodinka, A Munkácsi Görög-Katholikus Püspökség története, Budapest 1909.


Előadás anyaga elérhető itt: 

https://drive.google.com/open?id=1JcBeMLH2iCR7v8VqxGEIOjxhgBHrnc_W 

https://drive.google.com/open?id=1BebLRqRf5C3J4cov8oWWOP2cG0cr-tFw